Broersveld 141

Ga terug

Arbeidershuisje met lange geschiedenis voor de toekomst behouden

Met de restauratie van Broersveld 141 is een van de laatst overgebleven arbeidershuisjes met tuitgeveltje en stenen binnenplaatsje voor de toekomst behouden gebleven. Er hebben vroeger honderden van deze woningen in het centrum van Schiedam gestaan.

De indeling van het huis was nog vrij origineel, maar de woning voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Architect Inez Ligtvoet maakte voor dit pand een ruimtelijk interessant ontwerp, zodat een aantrekkelijke kleine stadswoning kon worden gerealiseerd.

De woning werd in juni 2009 aangekocht door Stadsherstel Schiedam, waarna aannemer Schakel en Schrale direct aan de slag ging met de voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie. Na de bouwvakvakantie ging de daadwerkelijke restauratie van start. In januari 2010 werd de woning opgeleverd.

Het huisje is sinds 2018 eigendom van Stadsherstel Maassteden.

 

Geschiedenis  

De woning is ruim 250 jaar oud. De geschiedenis van het pand weerspiegelt de geschiedenis van de stad Schiedam met zijn scheepvaart en jeneverindustrie. De vroegst gevonden akte stamt uit 1757. In deze akte staat dat Willem van Straten het huis voor 750 gulden verkoopt aan Pieter Koore Jansz. In 1782 verkoopt Pieter de woning aan Dirk van der Wolff, koopvaardijschipper van beroep. Zijn ergenamen verkopen in 1814 het huis aan hun zwager Pieter Feteris, die zeekapitein is. Zijn weduwe verkoopt het huis aan Johannes Voorbach, meester kleermaker in Schiedam.

Veertien jaar later wordt de woning op de veiling verkocht aan Pieter Verboon Cornelisz., de stadskolenmeester. Waarschijnlijk is Deze Pieter in geldnood geraakt, want in 1830 staat Frederik Willem Tak, stadssleper en vletter te Schiedam als eigenaar vermeld. Helaas is hier geen akte van te vinden. Frederik Willem is getrouwd met Hendrina van der Spek, wiens vader ook stadsvletter en sleper was in Schiedam. Hendrina is weduwe als zij in 1877 overlijdt.

De zes kinderen erven ieder fl 3.578,30. Zoon Cornelis, die al sinds 1857 het huis bewoont, erft het ‘woonhuis met schuur, open grond en erve staande gelegen aan de Westzijde van het Broersveld te Schiedam, Wijk C, nr. 659, bij kadastralen kaart legger bekend als Sectie B, nr. 2588, groot 75 vierkante ellen, met een uit- en overgang naar de Blauwe Steeg, waardig fl 2.700,=’. In maart 1884 koopt Harmen Hoenderdos het huis op de veiling voor fl 2.170,=. Aanvankelijk was Harmen timmerman, maar hij heeft in 1868 met succes gesolliciteerd naar de functie van Graanmeester.

De vier kinderen erven in 1913 het huis. De woning wordt ‘met onderling goedvinden’ geschat op fl. 1825,=. Ieder kind erft fl 456,25. Dochter Johanna koopt het huis en betaalt, minus haar erfdeel, fl 1360,75 in contanten. In 1917 trouwt Johanna op 42-jarige leeftijd met weduwnaar Jan Krabbendam. Zij gaat bij haar echtgenoot wonen en verhuurt het huis aan de familie Holswilder. Na het overlijden van Johanna koopt de heer Holswilder de woning. Zijn dochter heeft het huis tot 2007 bewoond.

Meer over de historie en de restauratie van dit pand is te lezen in deze brochure.

Broersveld 141 na de restauratie