RK kapel Vlaardingerdijk

Ga terug

In 1849 werd buitenplaats ‘Bokkenburg’ op de veiling verkocht aan ‘de kerkmeesteren van de Rooms Catholieke Gemeente Schiedam’, die er een rooms-katholieke begraafplaats wilden vestigen. Er werd een plattegrond ontworpen met gravenplan, doodgraverswoning, een sacristie en en baarloods. In 1851 vond de officiële kerkelijke inwijding plaats. Er was op dat moment nog geen geld voor de bouw van een kapel. Een van de kerkbestuursleden bood aan om op zijn kosten een kapel te bouwen ‘als een hartelijk verlangen van zijner godsdienstige vrouw’. Twee jaar later ging de bouw van start en in 1854 kon de kapel worden ingewijd.De kapel bleek in de loop der jaren een grote kostenpost te worden en het Bisdom Haarlem verkocht in 1972 het kerkhof met opstallen dan ook voor een symbolisch bedrag aan de gemeente Schiedam. In 1977 werd het hele complex op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

In 1993 werden de eerste contacten tussen Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (Stadsherstel Schiedam) en de gemeente gelegd om een eventuele restauratie van de kapel en de bijgebouwen te bewerkstelligen. Na een haalbaarheidsonderzoek bleek een columbarium geen optie. De stichting kwam vervolgens in 1997 in contact met de Roemeens Orthodoxe Kerk in Nederland, die op zoek was naar een eigen kerkgebouw. In 2000 kon worden begonnen met de restauratie van dit rijksmonument en op 9 juni 2001 vond de officiële sleuteloverdracht plaats. Het parochiebestuur van de Roemeens Orthodoxe Religieuze Vereniging in Nederland huurt dit complex.

Het Roemeens Orthodoxe Kerkcentrum is sinds 2018 eigendom van Stadsherstel Maassteden.