Organisatie

Beknopte historie

De drie steden, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn ieder op eigen wijze in de middeleeuwen uitgegroeid van nederzettingen tot steden met stadsrecht. De ligging aan een rivier met een ontsloten achterland maakte de steden levensvatbaar. Middelen van bestaan zijn lange tijd visserij en scheepvaart geweest. Daarnaast heeft Schiedam geprofiteerd van het stilvallen van de drankimport uit Frankrijk en ontwikkelde de jeneverindustrie. Zowel de visserij, de scheepvaart als de jeneverindustrie hebben ups en downs gekend. Veel ondernemingen uit deze branches hebben hun deuren gesloten of zijn vertrokken uit de regio.

Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn prachtige historische steden met een schat aan cultureel erfgoed en in totaal circa 330 rijksmonumenten en ruim 530 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Veel van deze panden zijn in goede tot redelijke staat van onderhoud en hebben een bestemming. Nog een flink aantal panden zijn aan te wijzen die in slechte bouwkundige staat verkeren en door leegstand en achterstallig onderhoud het stadsbeeld ontsieren en de leefbaarheid aantasten.

Cultureel erfgoed vormt een verrijking van stad en land, is een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners, bedrijven en instellingen en heeft een grote aantrekkingskracht op bezoekers en toeristen.

Steden verkeren in een transitiefase waarbij de ‘oude economie’ plaatsmaakt voor de ‘nieuwe economie’, waardoor het gebruik van en de vraag naar onroerend goed verandert. Naar verwachting zal herbestemming, restauratie, gebiedsontwikkeling en passend beheer en onderhoud een permante bron van aandacht, beleid en activiteiten zijn en vormen een kans in de ontwikkeling van steden.

Restauratie en herbestemming van monumenten vergt specifieke deskundigheid, grote investeringen en zorgvuldig beheer. Investeringen die vaak gepaard gaan met een onrendabele top. Beheer dat vraagt om een hierop ingerichte organisatie. Commerciële marktpartijen hebben hier minder of geen belangstelling voor.