Organisatie

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit drie leden. De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat alle leden generalisten zijn met een specialisatie die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.  Voor de integrale besluitvorming  beschikken de leden van de RvC over een helikopterview. De verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn, zoals:

  • Monumenten en cultureel erfgoed
  • Bedrijfskundige ervaring
  • Bestuurlijke/juridische ervaring
  • Financieel-economische ervaring
  • Vastgoedbeheer- en projectontwikkeling

Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren.

Samenstelling Raad van Commissarissen Stadsherstel Maassteden BV

Robert Crince le Roy
Dick Schmidt
Bram van der Vaart