Portefeuille

Broersveld 141
Broersveld 141, Schiedam
Elzensteeg 2 / Westmolenstraat 12
Elzensteeg 2, Schiedam
RK kapel Vlaardingerdijk
Vlaardingerdijk 48, Schiedam
Pand Paulus
Korte Haven 125, Schiedam

Betekenis instandhouding

Monumenten en oude gebouwen zijn de tastbare dragers van de geschiedenis van de stad, bewoners en bedrijvigheid en moeten alleen al daarom gekoesterd worden. Vaak vinden we die gebouwen ook mooi, dat helpt. Wat niet helpt is leegstand, het in onbruik raken, slecht onderhoud, ondeskundige ingrepen, kortom verval. Helaas is dat het lot van een te groot aantal monumenten. Monumentale woonhuizen worden doorgaans wel opgepikt door de ’markt’.

Wat de markt niet oppikt zijn de winkels, kerken, armenhuizen, industriële gebouwen, begraafplaatsen, etc. Daar is in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een duidelijke rol weggelegd voor Stadsherstel Maassteden BV.

De ervaring leert dat het proces van verwerven, herbestemmen, gebruikers interesseren en daadwerkelijk restaureren er een is van lange adem en veel geld. Waar stadsherstelorganisaties zelf  ‘marktpartij’ worden is het rendement dan ook vooral maatschappelijk en het financiële rendement laag. Toch zijn ook veelal grotere bedrijven en bankinstellingen bereid om een aandeel te nemen in een stadsherstelorganisatie als naamloze of besloten vennootschap, zeker als het maatschappelijk belang duidelijk is. Bij Stadsherstel Maassteden BV – Maatschappij tot duurzame revitalisering van de binnensteden van Maassluis, Vlaardingen & Schiedam – is die duidelijkheid er.

Stadsherstel Den Haag en Stadsherstel Historisch Rotterdam zijn voortreffelijke voorbeelden met een keur aan trouwe aandeelhouders.

Panden in beheer

Hoogstraat 89 – 91

Stadsherstel Schiedam heeft de panden Hoogstraat 89 en 91  gerestaureerd. Deze panden grenzen aan het Nationaal Jenevermuseum Schiedam aan de Lange Haven. In samenspraak met Gemeente Schiedam zijn deze panden gerestaureerd met als bestemming een gezicht van het Jenevermuseum aan de Hoogstraat, een daghoreca op de begane grond met een terras en een aantal Erfgoedlogies-kamers (luxe bed and breakfast in historisch erfgoed) op de verdiepingen.

Het ontwerp is gemaakt door Ruoff Architecten en Bureau Polderman heeft de bouwhistorische verkenning gedaan.
Bouwbedrijf Burgy, specialist is restauraties, heeft het werk uitgevoerd, met respect voor de historische elementen, zoals de zeer oude spanten van rond 1540 in de kap. Ook het ornamentenplafond is in ere hersteld.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds Schiedam, de Van der Mandele Stichting en het Job Dura Fonds maken dit project mogelijk. Ook Werk aan de Winkel, subsidieregeling van de gemeente Schiedam, heeft een welkome bijdrage geleverd.

download   download (1)   download (2)   download (3)

Door dit project wordt het Museumkwartier, het gebied rondom de musea Stedelijk Museum, Jenever Museum en Coöperatiemuseum verder ontwikkeld. Dit geeft weer een positieve impuls aan onze Hoogstraat.

Artist Impression HS89-91 bintenplafond kapconstructie WS-14 - HS 89-91 spant onderstut WS-14 - HS 89-91 authentiek spant Uitsnede kaart De Gheijn klein telmerken spanten - 2 telmerken spanten - 1 schouw panden overzicht ornamentenplafond

Lees meer