Vera Schelberg neemt afscheid van Maassteden B.V.

Ga terug

Begin 2019 ontving Vera Schelberg een telefoontje met de vraag of zij misschien iemand kende die de functie van directeur van Stadsherstel Maassteden BV zou kunnen invullen. Vera was na een carrière bij de gemeente Schiedam, nét gestart als senior adviseur/projectmanager bij VOLQ, een adviesbureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze kende de stadsherstelorganisatie goed, omdat ze vanuit de gemeente Schiedam bij de opzet ervan betrokken was geweest. Er lag een mooie en ook complexe opgave waar Vera zelf haar schouders wel onder wilde zetten. Ze ging op gesprek en de rest is geschiedenis. Na ruim twee jaar draagt Vera het stokje over en blikken we met haar terug.

Een goede basis, het fundament van de organisatie
Er lag een enorme uitdaging en er moest veel gebeuren. “Met het oprichten van de BV in 2018 was er natuurlijk al een basis gelegd, maar ondertussen was er wel de ambitie om een flink aantal projecten per jaar te draaien en moesten alle oude stichtingen worden afgewikkeld” aldus Vera.

“In het begin is het heel erg puzzelen geweest: wat moet er eerst gebeuren, hoe zorgen we dat de basis die gelegd is verder kan worden versterkt en de organisatie toekomstbestendig wordt.” Vera is heel dankbaar voor de ondersteuning vanuit de Raad van Commissarissen in dit traject. “Zij boden naast de rol van toezichthouder een gedegen en kritisch klankbord. En dat was nodig met alles wat moest worden opgepakt.”

Vera stelde een concreet stappenplan op met zaken die moesten worden gerealiseerd. Onder andere de verwerving van acht panden aan de Hoogstraat in Schiedam, het aanleggen van een onderhoudsreserve voor het eigen vastgoed, het afwikkelen van de stichtingen waar Stadsherstel Maassteden uit ontstaan is en het verkennen/opstarten van nieuwe projecten, waaronder de Monopole, een voormalige bioscoop. Vera wist met de gevarieerde en ook complexe opgave die voor lag een aantal mensen bij de organisatie te betrekken die de ondersteuning konden leveren die nodig was. Zo zette Kitty Buitendijk (professioneel organizer) zich een paar uur per week in voor financiële- en administratieve ondersteuning. Werd Ciska Bakker (restauratie architect) aangetrokken voor onder andere de technische advisering op en beheer van de eigen portefeuille, het opstarten van herbestemmingsonderzoeken en het verder uitwerken van de meerjaren onderhoudsplannen. En sloot later ook Martijn Bok (projectmanager herbestemming) zich aan, die zich voornamelijk samen met Vera richtte op de businesscase voor Maassteden en het opstarten van de projectontwikkeling.

Twee weten meer dan één
Ook nam Vera contact op Niels van der Vlist, directeur van Stadsherstel Rotterdam om te kijken welke mogelijkheden er waren voor samenwerking en ondersteuning op het gebied van de (financiële) administratie, communicatie en technisch onderhoud/beheer. “Ik geloof er niet in dat je naast elkaar allemaal je eigen dingetje doet. Natuurlijk is het behoud van eigen identiteit en autonomie van belang en sta je voor een andere lokale opgave. Tegelijkertijd is er zoveel winst te halen uit het bundelen van krachten.  Bovendien is het gewoon leuk om dingen met elkaar te doen. Het is een complex vakgebied, en met zijn tweeën weet je altijd meer dan alleen.” Stadsherstel Rotterdam deelde deze mening en kon de uren van een aantal medewerkers beschikbaar stellen om deze ondersteuning te leveren en zo een meer duurzame basis creëren voor Maassteden.

Met trots
Op de vraag waar ze trots op is, noemt ze onmiddellijk de verwerving van de Hoogstraat panden waarmee Maassteden met acht panden erbij een groeisprong kon maken. Ze is ook zeer verheugd met de bestaande en de nieuwe aandeelhouders die zijn toegetreden. Deze maatschappelijke fondsen hebben hart voor de zaak, oog voor erfgoed en gaan voor passende herbestemmingen met veel gevoel voor de lokale omstandigheden. Ze spreekt met trots over de wijze waarop een goede vorm van samenwerking is ontwikkeld tussen de Raad van Commissarissen en de directie, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in de verdere professionalisering van de organisatie. Vera is ook dankbaar voor de mooie en zorgvuldige wijze waarop de afwikkeling van de stichtingen heeft plaatsgevonden. “De daarbij betrokken mensen hebben zo hard gewerkt en jaren lang veel deskundigheid ingebracht. Dan is het gewoon fijn dat je de verantwoordelijkheid bij hen weg kunt nemen vanuit de wetenschap dat de zaken nu goed geborgd zijn.”

Terugkijkend op de afgelopen tweeëneenhalf jaar stelt ze vast dat ze een zeer ambitieuze agenda had, “misschien soms iets té ambitieus”. Soms wil je sneller dan dat het in werkelijkheid gaat.” Projectontwikkeling op erfgoedgebied heeft tijd nodig. Je bent afhankelijk van de condities waaronder je het vastgoed kunt verwerven en welke subsidies er beschikbaar zijn. Je wilt aan de ene kant een goede economisch exploitatie realiseren en aan de andere kant wil je het monument behouden en de best passende functie toepassen. Ik had  graag ook de website onder handen willen nemen, meer tijd willen stoppen in het uitbreiden van het netwerk, lezingen willen geven en nog zoveel meer! Maar terugkijkend ben ik echt trots op wat wij met elkaar in de afgelopen twee jaar hebben bereikt en zijn er wel de goede dingen gerealiseerd waarmee een basis is gelegd voor de verdere toekomst .”

Wens voor de toekomst
Vera’s wens voor de toekomst van Stadsherstel is dat er veel erfgoed in Schiedam, Vlaardingen en Maasluis behouden kan worden met een mooie nieuwe bestemming die bijdraagt aan de ontwikkeling van de drie (binnen) steden. Zij is van mening dat Stadsherstel Maassteden een belangrijke rol te spelen heeft bij het behoud van de monumentale waarde van bijzondere objecten. “En ik zou het echt mooi vinden als er projecten in Vlaardingen en Maassluis kunnen worden binnengehaald. Ik ben wel een aantal trajecten gestart, alleen niet zover gekomen als ik zelf had gewild. Er liggen zoveel kansen in deze gemeenten, zoals in de Wilhelminahaven in Vlaardingen en in de binnenstad van Maassluis met weer een heel eigen dynamiek. Stadsherstel Maassteden komt voort uit Schiedamse stichtingen maar is wat mij betreft zeker geen Schiedamse aangelegenheid. Verder gun ik Maassteden nog meer partijen die willen aanhaken, omdat ze zien dat het een mooie organisatie is waar ze graag in willen participeren.”

In vertrouwen het stokje overdragen
Vera kijkt terug op een mooie en bijzondere tijd bij Stadsherstel en heeft veel vertrouwen in Ciska en Martijn die samen het stokje hebben overgenomen en als duo het directeurschap voortzetten. “Zij beslaan samen een heel groot deel van wat projectontwikkeling en projecten nodig hebben, een fase waar Maassteden nu in terecht is gekomen en dat is mooi!”